GYIK

 • A részvételi költségvetés révén a Budafok-Tétényen élők közösen dönthetnek arról, hogy a kerület bevételeinek egy meghatározott részét mire fordítsák.

 • Olyan projektek valósulhatnak meg, amelyek révén fejlődik a kerületünk, elégedettebbek lehetünk az otthonunkkal, valamint a közösség is új élményekkel, tapasztalatokkal gyarapszik. Olyan ötleteket és gondolatokat juttathattok el az önkormányzathoz, amelyeknek eddig nem volt megfelelő csatorna, most azonban épp ezeket várjuk Tőletek.

 • Budafok, Budatétény és Nagytétény esetében is 100-100-100 millió forint áll részvételi költségvetés keretében rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ezen keretösszegen belül kisebb és nagyobb büdzsét igénylő ötletek, javaslatok egyaránt megvalósulhatnak.

 • A határ gyakorlatilag a csillagos ég! A cél olyan ötletek, projektek megvalósítása, amelyek minél több ember számára jelentenek újdonságot, könnyebbséget, örömet a mindennapokban. Lehet ez új játszótér, felújított tanterem vagy csupán néhány izgalmas kötet a városi könyvtárba. Érdemes azonban tekintettel lenni a részvételi költségvetés keretösszegére és arra is, hogy csak olyan ötleteket tud megvalósítani az önkormányzat, ami műszakilag-gazdaságilag megvalósítható, amelynél nincs semmilyen más gátló tényező, például a hatáskör hiánya.

 • Igen, minden állandó vagy ideiglenes 22. kerületi lakcímmel rendelkező lakos, aki betöltötte a 18. életévét, vagy ha fiatalabb, akkor a gondviselője vagy tanára segítségével küldhet be javaslatot. A kisebb közösségek, csoportok sincsenek kizárva a programból, azonban a kiskorúakhoz hasonlóan képviselő útján adhatják be ötleteiket (megjelölve a csoportot).

 • Nem, akár többet is, a beküldhető ötletek száma nincs korlátozva.

 • A beküldött ötletek a megvalósítás helye szerinti kerületrész listájába kerülnek, amelyek közül ugyancsak a helyben (értsd: az adott kerületrészben) élők választhatják majd ki azokat a projekteket, amelyeket az önkormányzat megvalósít.

 • A regisztrációt követően a megadott űrlapot javasolt minél részletesebben kitölteni: megadni a javaslat címét, a megvalósítás pontos helyét, az ötletet rövid leírásban bemutatni, érdemes csatolni fotót a helyszínről vagy a máshol már megvalósult ötletről, valamint olyan kiegészítő információkat, amelyek a szavazás során növelik a javaslat népszerűségét.

 • Nem kell külön költségtervet benyújtani, azonban a keretösszegre - kerületrészenként 100-100-100 millió forint - érdemes tekintettel lenni. A cél olyan ötletek összegyűjtése, amelyek nem csak szebbé, de jobbá is teszik Budafok-Tétényt, amelyekből minél több kerületi részesülhet. A benyújtott projektjavaslatokhoz kapcsolódóan az önkormányzat készít megvalósíthatósági tervet, amely becsült költséget is tartalmaz.

 • Elsősorban online módon itt, a projekt honlapján, 2019. október 17-től. Aki nem online küldi be, annak a beküldéshez alkalmas nyomtatvány megjelenik a Városházi Híradóban, letölthető a honlapról, valamint elérhető az alábbi helyeken:

  Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
  1221 Budapest, Városház tér 11.
  Nyitva tartás: H,SZ: 8:00-18:00, K,CS:8:00-16:00, P: 8:00-12:00

  Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
  1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
  Nyitva tartás: H-V: 10:00-19:00

  Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ
  1225 Budapest, Nagytétényi utca 274-276.
  Nyitva tartás: H-P: 8:00-18:00

  A kitöltött dokumentumot be lehet küldeni szkennelve a projekthonlapon megadott email címre (kozossegrekapcsolva@bp22.hu), vagy be lehet dobni a kijelölt szavazóládába az előzőekben felsorolt helyszínek valamelyikén.

 • 2019. október 17. és december 16. között.

 • A beküldött projektötleteket először az önkormányzat munkatársai nézik meg, hogy azok minden szempontból megvalósíthatóak-e a program keretében. Azok, akiknek a javaslata valamilyen okból fennakad ezen a szűrőn, részletes indoklást kapnak az elutasítás okáról.
  Ezek a következők:
  1. Jogszabályi ütközés
  A projekt megvalósításának valamilyen jogi akadálya van. (például nem felel meg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletnek)

  2. Hatáskör hiánya
  Az önkormányzatnak nincs hatásköre a megvalósításra (például fővárosi illetőségű utak forgalmának átszervezése).

  3. Költségtúllépés
  A projekt bekerülési költsége meghaladja a teljes, programra fordítható összeget, vagyis kerületrészenként a 100-100-100 millió forintot.

  4. Duplikáció
  A projekt megvalósítása már valamilyen formában (önkormányzati vagy más beruházás) folyamatban van, vagy meg is valósult, így újabb önkormányzati forrás nem használható fel ilyen célra.
  Kivétel, amikor a projekt egy már megvalósult beruházás, program tovább fejlesztését célozza, de minden esetben fontos, hogy azonos feladatra nem adható be javaslat.

  5. Egyéb

 • Minden 14. életévét betöltött személy szavazhat, aki állandó vagy ideiglenes 22. kerületi lakcímmel rendelkezik és regisztrált az oldalon. Azok is szavazhatnak, akik nem adtak be fejlesztési javaslatot (projektet).

 • Két körös szavazásban dől el, mely ötletek, projektek kerülhetnek be a legjobbak közé. A szavazás első körében mindenki 10, a saját lakóhelye szerinti kerületrészhez tartozó projektre voksolhat, minden projektre egyszer. Minden kerületrészből a 20-20-20 legtöbb voksot kapó javaslat kerül be a szavazás második fordulójába.

  A voksolás második köre dönt a végleges sorrendről és így a nyertes projektekről is. A városrészenként 100-100-100 millió forint felhasználása során az ekkor kialakult sorrendet vesszük figyelembe. Ekkor minden regisztrált szavazó 5 javaslatot támogathat.

 • Online itt, a részvételi költségvetés honlapján.

 • Mindkét körben 30-30 napig.

 • A projektek a benyújtást követően a kezdeményezés honlapján, a www.2020.kozossegrekapcsolva22.hu-n, a Feltöltött ötletek menüpont alatt érhetők el, de a Városházi Híradó is rendszeresen beszámol majd róluk.

 • A megadott elérhetőségek valamelyikén mindenki tájékozódhat az ötlete helyzetéről, továbbjutásáról, de ezek a honlapon is külön jelölést kapnak.

 • A városrészenként a 20 legtöbb szavazatot kapott projektet az önkormányzat és a jelölők nyilvános eseményen mutatják be lakótársaiknak, így szerezve minél több támogatót, és a jelenlévők a kérdéseiket is feltehetik majd.

 • A második körös szavazás után a legtöbb voksot kapó ötlettől a legkevesebbet kapó felé haladva a keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak meg projektek.

 • A megadott elérhetőségek valamelyikén mindenki tájékozódhat, hogy megvalósul-e az ötlete, de ezek a honlapon is külön jelölést kapnak.

 • A megvalósítási időszak az eredményhirdetést és az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően, előre láthatóan 2020. márciusában kezdetét veszi.