Környezet

Naprét – csapadékvíz elvezetés

Háros-Zentai-Máramarosi-Búzakalász-Komáromi utak által hatátolt terület Budafok
default image

Nem szavazható

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönjük, hogy megtisztelt véleményével és javaslatát eljuttatta hozzánk a Budafoki Részvételi Költségvetés (BRK) keretében. 

 

A Naprét – csapadékvíz elvezetés című javaslatát megvizsgáltuk és ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a probléma megoldása nem önkormányzati hatáskörbe tartozik, ezért a felvetést nem tudjuk szavazásra bocsátani. Mindazonáltal a javaslatot fontosnak tartjuk és továbbítjuk az illetékes fővárosi hatóság felé.

 

Ne feledje, szavazási lehetőségével továbbra is élhet, szavazatával tíz különböző kerületi javaslatot támogathat. Szavazni a honlapunkon keresztül van lehetőség 2020. január 31. és február 29. között. Szavazata online szabadon változtatható, ameddig nem véglegesíti azokat a “Megerősítés” gomb megnyomásával. 

 

A program további részleteiért ne felejtse el követni Facebook-oldalunkat és honlapunkat.

 

Köszönettel,

Budafok-Tétény Önkormányzata

Háros u. - Zentai út - Máramarosi u. - Búzakalász u. - Komáromi út által hatátolt területen a csapadékvíz természetes lefolyási irányával merőleges utcákban a felszíni (árkos) csapadékvíz elvezetés működésképtelen, és nagymértékben hozzájárul az itt lévő utcák és járdák, valamint részben a kerítések tönkremeneteléhez. A projekt során a fentiek által határolt utcákban csapadékcsatorna hálózat létesülne, a meglévő árkok pedig felszámolásra, illetve az árkok okozta útkárok is javításra kerülnének. Megszűntetésre kerülne a Komáromi út - Kazinczy u. - Krajcár u. kereszteződésében levő, lokális mélyponton az utcák és a járdák jelenleg kiemelten balesetveszélyes szintkülönbsége. Befogadóként a Gádor utcai, egy - egyébként szintén szükséges - Háros utcai csapadékvíz csatorna, vagy pedig egy köztes helyen, pl. a Zsineg u. - Pehely u. - Kevély u. kereszteződésében létesülő, olajfogó műtárggyal ellátott, zárt medence szolgálna, amely a közterületen szükséges, ivóvizet nem igénylő vízfelhasználás (locsolás, út tisztítás, stb.) egy részét is fedezhetné. A kereszteződésben a felszín kialakítása a mostanihoz hasonló maradna.