Környezet

MEGLÉVŐ – KÖZTERÜLETEN LÉVŐ VÍZELVEZETŐ ÁRKOK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSÁNAK KÉRÉSE, ELLENŐRZÉSE

Bp. 22. kerületében, Vörösmarty u. - és számos érintett terület ellenőrzése, felülvizsgálata mellett Budafok

Nem szavazható

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönjük, hogy megtisztelt véleményével és javaslatát eljuttatta hozzánk a Budafoki Részvételi Költségvetés (BRK) keretében.

 

A Meglévő, közterületen lévő vízelvezető árkok felülvizsgálatáról, karbantartásáról és javításának kéréséről, ellenőrzéséről szóló javaslatát megvizsgáltuk és ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk a következőkről: A csapadékvíz elvezetés nem önkormányzati illetékességbe tartozik, fővárosi feladat. Így a felvetést sajnos nem tudjuk szavazásra bocsátani, azonban továbbítjuk az illetékesek felé.

 

Ne feledje, szavazási lehetőségével továbbra is élhet, szavazatával tíz különböző kerületi javaslatot támogathat. Szavazni a honlapunkon keresztül van lehetőség 2020. január 31. és február 29. között. Szavazata online szabadon változtatható, ameddig nem véglegesíti azokat a “Megerősítés” gomb megnyomásával. 

 

A program további részleteiért ne felejtse el követni Facebook-oldalunkat és honlapunkat.

 

Köszönettel,

Budafok-Tétény Önkormányzata

MEGLÉVŐ – KÖZTERÜLETEN LÉVŐ VÍZELVEZETŐ ÁRKOK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSÁNAK KÉRÉSE, ELLENŐRZÉSE Előzmény: Több évre visszamenőleg, levelezgetések az Illetékes Hivatalokkal, az app-on történő bejelentések, helyszíni szemlék előzték meg az érintett és adott területet, de nem került sor a probléma megoldásra, változatlanul továbbra is „ázunk”, bosszankodunk jobb esetben. A Nagytétényi úti vízelvezető árok, amely a Fővároshoz tartozik,( rendezetlen, állandóan gazos, szeméttel – hulladékkal van tele, a beton mederlapok leestek, jókötelezettségi karbantartásuk és javításuk ígéret hegyek ellenére sem történt meg az eltelt évek alatt… ) a heves esőzések alkalmával szinte rögtön telítődik, vízelvezetésre alkalmatlan, ezáltal visszaáramlik a telkeinkre. A megváltozott éghajlat és a heves, nagyobb esőzések alkalmával, jelen pillanatban a meglévő vízelvezető árok a helyszín és az utca adottságai miatt, a vízelvezetést nem bírja, funkcióját tekintve nem tölti be a Vörösmarty utcában, ( máshol sem ) …( régen ez nem így volt – csak akkor emelték meg az utca szint magasságát, amikor végre csatornázás megtörtént és aszfaltréteget kapott, akkor került megemelésre a Nagytétényi úttal egyetemben), mivel ekkora már utcaszint alá kerültek a telkeink, házaink…( Érintett házak: Vörösmarty u. 2-4-6-8. szám ) pincéink, garázsaink beáznak..! 2018-as évben, 8! alkalommal áztunk be, éjjel szivattyúztunk, hordalék eltakarítás, rohantunk haza a munkából …nem kellemes időtöltés volt, egy esetleg hosszabb elutazás miatt, meg erre hazajönni meg igen kellemetlen …. Magáningatlannal kapcsolatos kötelezettségeinknek eleget téve, a 48/1994. (VIII. 1.) „a Főváros köztisztaságáról” Főv. Kgy. rendelet 3. § szerint: „ Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni: a) az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó-eltakarításáról és síkosság mentesítéséről. ” az ingatlanjaink előtt lévő terület karbantartására a vízelvezető árok tisztántartására és meg is tesszük ezt maradéktalanul, évkortól függetlenül és segítséget nyújtunk idős szomszédjainknak és egymásnak is… ) ezúton kérünk segítséget egy végleges megoldás kivitelezésére a tarthatatlan állapotok megszűntetése érdekében. Csendesen megjegyzésre kerül, hogy azt is kevesen tudják, hogy a telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zárt szelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetében lévő telkekről csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet, vagyis sok ház esetében a kerítésen kívül végződő esőcsatorna, amelyből az esővizet kis mélyedésben vezetik tovább az árokba, nem szabályos! A témakörrel összefüggésben az is problémaként szokott felmerülni, ha egy hosszabb árokszakasz esetében egy vagy több ingatlantulajdonos az önkormányzat hozzájárulása nélkül betömi vagy megváltoztatja az ingatlana előtt lévő árok keresztmetszetét. Ugyanis ilyen esetben hiába tartják karban az ingatlan előtt/után lévő árkot a jogszabály követő ingatlantulajdonosok, sajnos a jogszabálysértő módon eljárt ingatlantulajdonos miatt az utcai vízelvezető árok nem fogja ellátni megfelelően. (* kerületünkben számos helyen, sajnos szemmel láthatóan nem ezt tapasztalhatjuk ) Szívesen látjuk Önöket ismételten, egy helyszínen történő személyes egyeztetés reményében.