Közlekedés és biztonság

A fekvőrendőr telepítésének és 30 km/h tábla kihelyezésének kérelme

BARÓCSI BEÁTA Vörösmarty u. Budatétény
Beruházás várható költsége: 2 millió forint
4 Szavazat
A fekvőrendőr telepítésének és 30 km/h tábla kihelyezésének kérelme Helyszín: 1223 Budapest, Vörösmarty u. – teljes útszakaszán Aki jól ismeri ezt az utcát, tudja mennyire lejtős, sokan ezen a részen kerülik ki a Háros utcáról a reggeli csúcsidőszakában a forgalmat. Ezáltal megnövekedett évek óta a csendes utcánk átmenő forgalma, több balesethelyzet alakult ki, szerencsére „még” komolyabb eset nem történt, attól eltekintve, hogy a „jobbkéz” szabályt nem tartják be az adott útszakaszon. Elképzelés a telepítésre: A megengedett legnagyobb sebességgel áthaladva se okozzon kárt a gépjárművekben. Amennyiben az új „fekvőrendőr” kerül kihelyezésre, akkor hat hónapig a forgalmi rend megváltozására figyelmeztető táblát kell is szükséges kihelyezni. A sebességcsökkentő borda nem akadályozhatja az útszakaszon megengedett sebesség használatát. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM-rendelet mellékletében található Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 11. pontjának jelenleg hatályos szövege szerint: „A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek, útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve a járműforgalom számára megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást.” A sebességcsökkentő küszöb (fekvőrendőr) telepítésére tényleg nincs jogszabályi előírás, de illene vele együtt sebesség korlátozó táblát is kihelyezni. A táblák kihelyezését pedig a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet szabályozza: 8. A veszélyt jelző táblák alkalmazása és elhelyezése 8.1. A veszélyt jelző táblák elhelyezésének általános előírásai 8.1.1. A veszélyt jelző táblát az általa jelzett veszély helye előtt a) autópályán 250-500 méter, b) lakott területen kívüli egyéb úton 150-250 méter, c) lakott területi úton 50-100 méter távolságban kell elhelyezni. 8.1.2. Ha a 8.1.1. pontban megadott elhelyezési távolságok valamely kizáró ok miatt nem tarthatók be, a táblák más távolságban is elhelyezhetők. Ebben az esetben a jelzőtábla és a veszély helye közötti távolságot a tábla alatt kiegészítő táblán - 50 m alatt lefelé kerekített 5 méter, ezen felül lefelé kerekített 10 méter pontossággal - fel kell tüntetni. 8.1.3. A csökkentett távolság lakott területen - a vasúti átjárók jelzésének kivételével - kivételesen 5 méter is lehet, ha a jelzőtáblát 50 méterről és azon belül folyamatosan jól lehet látni. 8.1.4. A veszélyt jelző táblák az úttesten is elhelyezhetők az úton végzett munkáknál a külön jogszabályban12 említett esetekben és módokon. 8.2. A veszélyt jelző táblák alkalmazása földutakon - a vasúti átjáró kezdetét jelző táblák kivételével - mellőzhető. 8.3. A veszélyes útszakasz hosszát kiegészítő táblán kell jelezni, a) ha a veszélyes útkanyarulatok száma három, vagy több, b) egyéb esetben, ha a veszélyes útszakasz 100 méternél hosszabb. 8.4. Az 1000 méternél nagyobb hosszban fennálló veszélyek jelzése legalább 1000 méterenként megismétlendő a vonatkozó útügyi műszaki előírásban 13. foglaltak szerint. 8.5. Amennyiben a veszélyes hely kezdete a 8.1.1. pontban meghatározott távolságnál közelebb van a jelzőtáblához, és egyúttal a veszélyes szakasz hosszát is jelezni kell, akkor a veszélyt jelző tábla alatt előbb a biztonság szempontjából fontosabb távolság megjelölést kell alkalmazni, és csak ez alatt alkalmazható a veszélyes szakasz hosszára utaló kiegészítő tábla.